Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:27
-00:37:52
+00:35:46
5163 1639
K40 : 472
818 471
184 / 221
-00:22:39
+00:27:59
01:05:20
-00:34:28
+00:34:26
5323 1585
K40 : 393
657 632
211 / 266
-00:28:01
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii