Kamil Osiecki

Szkoła Liceum im. Kochanowskiego numer XXVIII
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:44:18
-01:04:27
+00:15:32
376 360 1
18 / 197
-01:00:03
+00:08:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii