Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:47
-00:38:01
+00:30:53
4620 1215
K16 : 19
20 / 31
-00:11:24
+00:20:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii