Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:29
-00:37:50
+00:35:48
5165 1641
K30 : 670
215 / 255
-00:27:01
+00:30:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii