Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:50
-00:35:58
+00:32:56
5049 1436
K30 : 641
221 / 284
-00:29:31
+00:29:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii