Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:58
-00:43:36
+00:33:21
6229 1038
92 / 112
-00:19:32
+00:25:17
00:58:50
-00:49:55
+00:30:04
4119 435
93 / 135
-00:32:45
+00:22:37
01:02:07
-00:46:08
+00:32:14
4377 627
129 / 179
-00:40:31
+00:21:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii