Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:15
-00:48:00
+00:30:22
3960 3451
164 / 260
-00:37:11
+00:25:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii