Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:45
-00:36:03
+00:32:51
5030 1426
K30 : 637
225 / 290
-00:23:34
+00:30:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii