Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:42
-00:10:06
+00:58:48
6688 2427
K70 : 2
8 / 8
+00:43:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii