Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:07
-01:05:38
+00:11:38
200 190
5 / 592
-00:43:39
+00:03:59
00:43:00
-00:52:49
+00:13:04
400 379
20 / 427
-00:39:26
+00:05:46
00:46:40
-00:59:54
+00:17:03
868 829
26 / 336
-00:52:09
+00:10:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii