Justyna Rymar

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:01
-00:34:23
+00:30:30
2670 673
K20 : 54
340 171
31 / 47
-00:15:56
+00:26:40
00:52:36
-00:50:43
+00:22:55
2103 330
K20 : 83
260 162
12 / 35
-00:23:29
+00:15:48
00:53:43
-00:46:05
+00:22:49
2374 341
K20 : 93
228 212
20 / 38
-00:29:42
+00:17:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii