Milena Wycisk

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:42
-56:30:23
+00:35:33
615 263
K40 : 78
336 265
25 / 28
-00:42:18
+00:32:36
01:07:55
-00:35:24
+00:38:14
5477 1825
K40 : 522
881 508
231 / 265
-00:26:49
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii