Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:17
-00:29:28
+00:50:31
6816 1587
124 / 129
-00:08:36
+00:45:28
01:16:05
-00:32:10
+00:46:12
6176 1382
133 / 138
-00:19:49
+00:36:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii