Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:50
-00:40:29
+00:33:09
4734 1403
K30 : 560
709 416
192 / 255
-00:29:40
+00:27:36
01:15:17
-00:24:31
+00:44:23
6349 2207
K30 : 961
890 861
271 / 284
-00:18:04
+00:41:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii