Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:14
-00:37:34
+00:31:20
4727 1261
K30 : 565
215 / 290
-00:25:05
+00:28:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii