Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:47:33
+00:30:49
4050 538
169 / 260
-00:28:24
+00:22:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii