Sylwia Gryc

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:40
-00:33:39
+00:39:59
5638 1925
K20 : 470
925 532
169 / 180
-00:30:42
+00:39:42
01:12:38
-00:27:10
+00:41:44
6188 2106
K20 : 499
844 815
154 / 164
-00:11:28
+00:41:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii