Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:28
-00:31:51
+00:41:47
5767 2016
K30 : 809
199 / 210
-00:17:22
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii