Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:17
-00:29:31
+00:39:23
5978 1972
K16 : 42
29 / 31
-00:02:54
+00:29:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii