Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:18
-00:46:57
+00:31:25
4187 3617
175 / 260
-00:27:48
+00:22:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii