Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:17
-00:46:58
+00:31:24
4183 569
174 / 260
-00:27:49
+00:22:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii