Agata Szawul

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:08:53
-00:30:55
+00:37:59
5830 1891
K40 : 470
763 736
192 / 222
-00:19:07
+00:32:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii