Anna Pawlak

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:15
-00:39:04
+00:34:34
4985 1532
K40 : 446
769 444
219 / 252
-00:24:38
+00:25:46
01:03:56
-00:35:52
+00:33:02
5078 1450
K40 : 361
601 578
220 / 269
-00:18:13
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii