Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:37:46
-00:10:29
+01:07:53
6622 1637
126 / 126
+00:57:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii