Wanda Kurek

InterRisk TU S.A. VIG
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:03:56
-00:35:52
+00:33:02
5077 1449
K40 : 360
3
191 / 237
-00:20:08
+00:24:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii