Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:35:42
-00:12:33
+01:05:49
6616 1632
255 / 256
-00:12:33
+00:57:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii