Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:39
-00:29:09
+00:39:45
6018 2001
K30 : 866
263 / 290
-00:16:40
+00:37:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii