Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:16
-00:35:29
+00:44:30
6489 1409
248 / 260
-00:17:41
+00:37:52
01:22:17
-00:25:58
+00:52:24
6445 1528
256 / 260
-00:15:09
+00:47:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii