Alicja Koss

GS Seacon
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:10:15
-00:39:47
+00:39:33
6749 2298
K30 : 1049
1
288 / 327
-00:32:24
+00:36:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii