Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:21
-00:40:41
+00:38:39
6641 2228
K20 : 584
163 / 181
-00:24:04
+00:37:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii