Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:45
-00:39:17
+00:40:03
6809 2336
K20 : 607
215 / 226
-00:14:31
+00:34:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii