Zhenping Zhong

The Dragon
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:28:39
-00:21:23
+00:57:57
7411 2765
K50 : 116
1
34 / 34
+00:49:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii