Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:42
-00:48:20
+00:31:00
5304 1442
K20 : 400
127 / 181
-00:31:43
+00:29:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii