Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:22
-00:39:40
+00:39:40
6768 2311
K30 : 1057
279 / 298
-00:14:24
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii