Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:09
-00:38:53
+00:40:27
6842 2353
K30 : 1078
294 / 327
-00:31:30
+00:36:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii