Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:59
-00:44:03
+00:35:17
6136 1899
K30 : 877
279 / 335
-00:23:24
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii