Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:25
-00:43:37
+00:35:43
6207 1940
K20 : 519
29 / 35
-00:09:40
+00:26:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii