Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:37
-00:28:25
+00:50:55
7333 2710
K30 : 1244
322 / 327
-00:21:02
+00:47:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii