Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:36
-00:48:26
+00:30:54
5268 3842
M20 : 762
29 / 41
-00:23:07
+00:20:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii