Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:47
-00:47:15
+00:32:05
5535 1577
K20 : 428
172 / 226
-00:22:29
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii