Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:16
-00:48:46
+00:30:34
5177 1379
K30 : 639
224 / 327
-00:41:23
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii