Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:09
-00:31:53
+00:47:27
7255 2652
K30 : 1220
318 / 327
-00:24:30
+00:43:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii