Kaja Sońta-Frejnik

Studio Tańca i Ruchu TWIST / Studio Tańca i Ruchu TWIST
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:51:44
-00:58:18
+00:21:02
2238 278
K20 : 85
1 1
60 / 226
-00:33:32
+00:15:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii