Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:28
-00:37:34
+00:41:46
6955 4515
M20 : 905
171 / 181
-00:20:57
+00:40:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii