Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:26
-00:37:36
+00:41:44
6954 2440
K20 : 625
170 / 181
-00:20:59
+00:40:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii