Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:14
-00:34:48
+00:44:32
7100 2544
K30 : 1178
325 / 341
-00:17:57
+00:37:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii