Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:18
-00:55:44
+00:23:36
3032 471
K20 : 146
84 / 226
-00:30:58
+00:18:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii