Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:39
-00:48:23
+00:30:57
5286 1432
K30 : 659
252 / 341
-00:31:32
+00:24:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii