Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:53
-00:48:09
+00:31:11
5347 1471
K20 : 407
165 / 226
-00:23:23
+00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii