Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:49:14
+00:30:06
5061 1317
K30 : 609
192 / 298
-00:23:58
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii